מחידודי כלפו בוארון

סה''כ 20 הגדרות

עמוד 1 מתוך 1
קפוץ לעמוד: 1

הגדרה: פנחס קצר הזין שלי (4) / (כלפו בוארון)
26/11/2003 18:43.39
פתרון: פיני (נדב השובב)
26/11/2003 18:43.53

הגדרה: דוברנו אברו (4) / (כלפו בוארון)
26/11/2003 18:54.38
פתרון: פינו (יעקב מלכה)
26/11/2003 18:54.52

הגדרה: מספיק נראה נגמר לכן נשארה רוקה (ל) (7) / (כלפו בוארון)
26/11/2003 19:02.19
פתרון: מדמואזל (יעקב מלכה)
26/11/2003 19:02.41

הגדרה: שלישית ארס מטבע קטנה (4) / (כלפו בוארון)
08/11/2006 17:15.46
פתרון: גרוש (אודי לביא)
08/11/2006 17:15.58

הגדרה: יעלו נר בפאריז (5,3) / (כלפו בוארון)
08/11/2006 18:40.17
פתרון: יערבולונ (oriori)
08/11/2006 18:42.42

הגדרה: לאנה מדינה (6) / (כלפו בוארון)
08/11/2006 19:05.58
פתרון: אנגולה (licht49)
08/11/2006 19:07.07

הגדרה: בהמה עשה לה סבוב (4) / (כלפו בוארון)
08/11/2006 19:18.44
פתרון: עגלה (דב ישראלי)
08/11/2006 19:19.24

הגדרה: בטלר במשבר כמו משה (4) / (כלפו בוארון)
08/11/2006 19:24.42
פתרון: גרטל (mitos mitos)
08/11/2006 19:25.09

הגדרה: אגוז בכרם (5) / (כלפו בוארון)
08/11/2006 19:36.39
פתרון: מוסקט (רפול)
08/11/2006 19:37.12

הגדרה: פה בתעלול על הכביש מדי פעם (5) / (כלפו בוארון)
12/05/2010 08:09.16
פתרון: טרפיק (אבי הרועה)
12/05/2010 08:11.22

הגדרה: מנין בקלי וריקוד (5) / (כלפו בוארון)
12/05/2010 08:12.18
פתרון: טויסט (מיכאל רותם)
12/05/2010 08:15.24

הגדרה: סטטוסקוף רכש קשב (3,3) / (כלפו בוארון)
12/05/2010 08:16.37
פתרון: קנהשמע (רוןבי)
12/05/2010 08:17.01

הגדרה: גורליצקי גדעון זל עבר זמנו (ע) (2,2,4) / (כלפו בוארון)
12/05/2010 08:17.56
פתרון: איליפתמת (אבי הרועה)
12/05/2010 08:18.26

הגדרה: השוטר ישמח לקבל זין בראש (4) / (כלפו בוארון)
12/05/2010 08:24.31
פתרון: זיגל (אתי גיל )
12/05/2010 08:25.01

הגדרה: בשחקן קנה בליעה פרחח (5) / (כלפו בוארון)
12/05/2010 08:28.30
פתרון: פושטק (מיכאל רותם)
12/05/2010 08:29.25

הגדרה: נשמע הבעיר קיר בצריפין (5) / (כלפו בוארון)
12/05/2010 08:30.44
פתרון: סרפנד (דסי)
12/05/2010 08:33.37

הגדרה: זאב הטורף שרה (4,4) / (כלפו בוארון)
12/05/2010 08:47.45
פתרון: נחמההנדל (מיכאל רותם)
12/05/2010 08:48.52

הגדרה: בין זמר לזמר יש ישראלי וזמר (5,2) / (כלפו בוארון)
12/05/2010 09:40.20
פתרון: רנאלירנ (מיכאל רותם)
12/05/2010 09:41.24

הגדרה: פטריק מכוער סוף (3) / (כלפו בוארון)
12/05/2010 09:44.49
פתרון: קימ (מיכאל רותם)
12/05/2010 09:48.36

הגדרה: פרע חובך לכפר (3) / (כלפו בוארון)
12/05/2010 09:52.24
פתרון: שלמ (רוןבי)
12/05/2010 09:53.26


עמוד 1 מתוך 1
קפוץ לעמוד: 1

מוח.נט