מחידודי מיכאל רותם

סה''כ 20 הגדרות

עמוד 1 מתוך 1
קפוץ לעמוד: 1

הגדרה: אין דף ערבי (5) / (מיכאל רותם)
26/11/2003 14:08.00
פתרון: אפנדי (יעקב מלכה)
26/11/2003 14:08.11

הגדרה: פיתה שם (4) / (מיכאל רותם)
26/11/2003 14:40.17
פתרון: לאפה (יעקב מלכה)
26/11/2003 14:40.26

הגדרה: פיתה שם (4) / (מיכאל רותם)
26/11/2003 18:55.19
פתרון: לאפה (חדשה בעסק)
26/11/2003 18:55.33

הגדרה: בהמה רואה קלינטון (צ) (3) / (מיכאל רותם)
08/11/2006 17:00.49
פתרון: יעל (נוי)
08/11/2006 17:03.24

הגדרה: עוף לקח אוויר בשנית... (5) / (מיכאל רותם)
08/11/2006 18:07.37
פתרון: תנשמת (oriori)
08/11/2006 18:07.57

הגדרה: כלי לעבודה בגינה אריה למשל פה (4) / (מיכאל רותם)
08/11/2006 18:13.00
פתרון: מזלפ (mitos mitos)
08/11/2006 18:13.10

הגדרה: חיפש תלמיד אצל אלו שזזו והסכים לבקשתו (2,4) / (מיכאל רותם)
08/11/2006 18:13.31
פתרון: נעתרלו (עיישה)
08/11/2006 18:13.55

הגדרה: חיה שוב דבר מאפה (7) / (מיכאל רותם)
08/11/2006 18:26.00
פתרון: דובשנית (אבן נייר ומספריים)
08/11/2006 18:26.42

הגדרה: פעם הכניסו קוף למת לשם התרעה (5) / (מיכאל רותם)
08/11/2006 18:27.09
פתרון: אזעקה (פרח בר)
08/11/2006 18:27.55

הגדרה: מטבע נצח הנח שזה מה שאני אוכל עכשיו (5,3) / (מיכאל רותם)
08/11/2006 18:30.23
פתרון: מרקעדשימ (פרח בר)
08/11/2006 18:31.04

הגדרה: קונוס מאהבי בפחד... (6) / (מיכאל רותם)
08/11/2006 18:32.47
פתרון: חדודית (oriori)
08/11/2006 18:35.00

הגדרה: שמונה למפעל שנסגר מכה נבל גמור (3,4) / (מיכאל רותם)
12/05/2010 07:49.59
פתרון: חלאתאדמ (אבי הרועה)
12/05/2010 07:51.12

הגדרה: סכין נווד אם ? " כי הנה הסתיו עבר הגשם..." (2,3,3) / (מיכאל רותם)
12/05/2010 07:52.02
פתרון: חלפהלכלו (אבי הרועה)
12/05/2010 07:53.29

הגדרה: ארץ חמה לבנה שביט צדק בבתי מלון (6,5) / (מיכאל רותם)
12/05/2010 08:15.25
פתרון: חמישהכוכבימ (כלפו בוארון)
12/05/2010 08:16.35

הגדרה: מכשף אכל אותם עם ילד בנכה (4,2,4) / (מיכאל רותם)
12/05/2010 08:29.26
פתרון: בלעמבנבעור (כלפו בוארון)
12/05/2010 08:30.43

הגדרה: הוא כעס מאוד שקרובתו נשרפה (4,4) / (מיכאל רותם)
12/05/2010 08:36.02
פתרון: חמתובערה (אבי הרועה)
12/05/2010 08:37.16

הגדרה: מביית מאות (4) / (מיכאל רותם)
12/05/2010 08:47.19
פתרון: מאלפ (כלפו בוארון)
12/05/2010 08:47.42

הגדרה: נדהמו כאשר לקחו בשבי יריד (3,4) / (מיכאל רותם)
12/05/2010 08:48.53
פתרון: חטפושוק (גילה עודי)
12/05/2010 08:49.40

הגדרה: סיני עם 200 מטבעות אדיבות (4,4) / (מיכאל רותם)
12/05/2010 09:01.54
פתרון: מאורפנימ (mitos mitos)
12/05/2010 09:03.55

הגדרה: חודש אנדרטה במנוע (5) / (מיכאל רותם)
12/05/2010 09:09.37
פתרון: מאייד (mitos mitos)
12/05/2010 09:11.04


עמוד 1 מתוך 1
קפוץ לעמוד: 1

מוח.נט