מחידודי נדב השובב

משתתפי מוח מברכים את נדב בהגיעו לרבבה
סה''כ 20 הגדרות

עמוד 1 מתוך 1
קפוץ לעמוד: 1

הגדרה: מני מתרחץ ? הם אומרים שזה גדול.. (6) / (נדב השובב)
26/11/2003 13:39.50
פתרון: מפארימ (מירב שדה)
26/11/2003 13:40.43

הגדרה: אצלו רמטכ"ל זה הכל בכל ? אלוהים.. (4,4) / (נדב השובב)
26/11/2003 14:04.23
פתרון: בוראעולמ (יעקב מלכה)
26/11/2003 14:04.43

הגדרה: במה רמטכ"ל מסתכל על עצמו ? (4) / (נדב השובב)
26/11/2003 15:12.41
פתרון: מראה (פרח בר)
26/11/2003 15:13.34

הגדרה: שתו כמה שרצו אצל המוזג באוניברסיטת בן גוריון (7) / (נדב השובב)
26/11/2003 15:23.07
פתרון: ברוורמנ (פרח בר)
26/11/2003 15:23.39

הגדרה: כשגרונר מבקר אצל העוף הוא נושא השיחה (2,5) / (נדב השובב)
26/11/2003 15:31.33
פתרון: מדוברבו (אבי שקדי)
26/11/2003 15:33.05

הגדרה: אמרי בפה השמצות (מהחדשה) (3,4) / (נדב השובב)
26/11/2003 15:45.27
פתרון: דבריבלע (אבי שקדי)
26/11/2003 15:45.45

הגדרה: שבע ברכות לשחקניות הכדורסל (5) / (נדב השובב)
26/11/2003 15:55.27
פתרון: רכזות (dina)
26/11/2003 16:01.04

הגדרה: יעקב בלי פרח ? זה מגוחך..(ל) (6) / (נדב השובב)
26/11/2003 16:07.14
פתרון: אבסורד (חדשה בעסק)
26/11/2003 16:07.27

הגדרה: המשחק לוהט לוהט (מיעל ב. , ש) (4) / (נדב השובב)
26/11/2003 16:08.43
פתרון: גועש (חדשה בעסק)
26/11/2003 16:10.03

הגדרה: לבעל החיים מספיק ארץ עתיקה(ל) (7) / (נדב השובב)
26/11/2003 16:13.08
פתרון: ארמדילו (dina)
26/11/2003 16:13.46

הגדרה: אין לו חשש שהקרוב ארוגנטי (ש) (4) / (נדב השובב)
26/11/2003 16:14.20
פתרון: בוטח (פרח בר)
26/11/2003 16:18.08

הגדרה: הם מאד גדולים עם ההפרעות שהם יוצרים בעבודה (6) / (נדב השובב)
26/11/2003 16:37.34
פתרון: עצומימ (פרח בר)
26/11/2003 16:38.58

הגדרה: עצמאית עבדה(ח) (3) / (נדב השובב)
26/11/2003 16:47.53
פתרון: דעה (מיכל מונט)
26/11/2003 16:48.18

הגדרה: שלי באה ? מה פתאם..(ביי) (5) / (נדב השובב)
26/11/2003 17:01.27
פתרון: אשליה (אהובה רובס)
26/11/2003 17:03.55

הגדרה: אספתי חמישים , ובאתי .. (6) / (נדב השובב)
26/11/2003 18:48.07
פתרון: נכנסתי (יעקב מלכה)
26/11/2003 18:48.31

הגדרה: עקרו של דבר מדובר בנוהֵג (ש) (5,4) / (נדב השובב)
26/11/2003 19:00.07
פתרון: מהותהענינ (כלפו בוארון)
26/11/2003 19:02.15

הגדרה: הקבוץ שעליו נוסעים (6) / (נדב השובב)
18/12/2004 19:28.10
פתרון: מסילות (כלפו בוארון)
18/12/2004 19:31.27

הגדרה: הקדוש סולק מעבודתו בסרט (מ) (4,4) / (נדב השובב)
18/12/2004 19:51.53
פתרון: האריפוטר (הזמיר הגלעדי)
18/12/2004 19:52.33

הגדרה: הזמר אינו שלי , העיר אברהם(5) / (נדב השובב)
15/11/2001 23:36.20
פתרון: חברונ (חדשה בעסק)
15/11/2001 23:36.53

הגדרה: בכפר השתמשו בחומר נפץ ותו לו ( עפ"י תדי כ"ץ)(6) / (נדב השובב)
16/11/2001 00:58.36
פתרון: טנטורה (מוני יעקבי)
16/11/2001 00:59.10


עמוד 1 מתוך 1
קפוץ לעמוד: 1

מוח.נט