מחידודי פרח בר

סה''כ 20 הגדרות

עמוד 1 מתוך 1
קפוץ לעמוד: 1

הגדרה: עב מידות ללא דרך לטיגון(ל בד.) (4,3) / (פרח בר)
26/11/2003 13:18.00
פתרון: שמנסויה (יעקב מלכה)
26/11/2003 13:19.04

הגדרה: טל זמרת עם נשמה ונון למשל שעומד לקרות (5,4) / (פרח בר)
26/11/2003 13:21.29
פתרון: סימנלבאות (יעקב מלכה)
26/11/2003 13:22.00

הגדרה: כנפיים או ישועים(מיעקב מ.) (4) / (פרח בר)
26/11/2003 14:16.27
פתרון: מסדר (יעקב מלכה)
26/11/2003 14:17.02

הגדרה: הסיני איננו כי הוא בלתי נסבל (4) / (פרח בר)
26/11/2003 14:43.38
פתרון: מאוס (אבי שקדי)
26/11/2003 14:43.55

הגדרה: ארגון רואה פסל למשל ומסכים מבלי להרהר (3,4) / (פרח בר)
26/11/2003 14:44.41
פתרון: אומראמנ (סבא של אורי ועדי)
26/11/2003 14:45.09

הגדרה: הוא הסכים שהן די מצודדות(ח) (4) / (פרח בר)
26/11/2003 15:13.36
פתרון: נאות (נדב השובב)
26/11/2003 15:14.13

הגדרה: מה שאמרתי בפה לא ינעם לאוזן (3,4) / (פרח בר)
26/11/2003 15:23.42
פתרון: דבריבלע (אבי שקדי)
26/11/2003 15:24.27

הגדרה: דקה שחזרה להשכרת רכב (3) / (פרח בר)
26/11/2003 15:48.00
פתרון: הרצ (אבי שקדי)
26/11/2003 15:48.33

הגדרה: דור אחרי הקורס ולפני בינו בסוג מדידה (2,3) / (פרח בר)
26/11/2003 16:08.09
פתרון: מטררצ (נדב השובב)
26/11/2003 16:08.33

הגדרה: משכתי איתי יובל כי נשאבתי לתוך הענין (6) / (פרח בר)
26/11/2003 16:18.11
פתרון: נסחפתי (חדשה בעסק)
26/11/2003 16:21.13

הגדרה: מקיפה את צבעה (4) / (פרח בר)
26/11/2003 16:39.13
פתרון: חומה (LonelyCoyote)
26/11/2003 16:39.46

הגדרה: בבנק האציל חזר (3) / (פרח בר)
26/11/2003 19:03.23
פתרון: עוש (יעקב מלכה)
26/11/2003 19:03.52

הגדרה: כדרך אגב מעבירים את זמנם בנעימים לא פה עם מנין בפנים (4,4) / (פרח בר)
08/11/2006 17:57.27
פתרון: מבלימשימ (קרן שמש)
08/11/2006 17:58.26

הגדרה: אינו מפלה שמונה שמלות מיוחדות (4,3) / (פרח בר)
08/11/2006 18:27.57
פתרון: חסרפנימ (מיכאל רותם)
08/11/2006 18:30.22

הגדרה: מה שחושב הרוב שבחר שחקנים ושמר בכתובים ברוורס (3,3) / (פרח בר)
08/11/2006 18:31.06
פתרון: דעתקהל (אבי שקדי)
08/11/2006 18:31.44

הגדרה: ברונטה מזמר לשתיין (5) / (פרח בר)
06/01/2008 11:37.28
פתרון: שרלוט (abadana)
06/01/2008 11:38.13

הגדרה: מושב לכיוון שלך יש יפני (6) / (פרח בר)
06/01/2008 11:41.33
פתרון: אליכינ (abadana)
06/01/2008 11:42.17

הגדרה: גם זהבה נכנסה לפארק הפוך וזה מה שהכשיל אותה (3,3) / (פרח בר)
06/01/2008 20:24.18
פתרון: אבננגפ ( שלומית)
06/01/2008 20:24.29

הגדרה: אני מנוי אדום או שחור כי היא בסוף חייה (צ) (6,4) / (פרח בר)
06/01/2008 21:01.40
פתרון: ימיהספורימ (בת הים הקטנה)
06/01/2008 21:01.50

הגדרה: הזוחל הארבעים הוא שיהלום ובגללו הכדור חוזר לקרקע (6,2) / (פרח בר)
15/07/2005 19:55.34
פתרון: כחהמשיכה (victor)
15/07/2005 19:56.02


עמוד 1 מתוך 1
קפוץ לעמוד: 1

מוח.נט