מחידודי קרן שמש

סה''כ 20 הגדרות

עמוד 1 מתוך 1
קפוץ לעמוד: 1

הגדרה: פעילות יומיומית שלושים אחרי פשע(משיר) (4) / (קרן שמש)
26/11/2003 17:31.16
פתרון: הרגל (mitos mitos)
26/11/2003 17:31.49

הגדרה: באתי,כף, והוא מאד מעורב ולוקח ללב (5) / (קרן שמש)
08/11/2006 15:47.38
פתרון: אכפתי (רונ ן)
08/11/2006 15:47.48

הגדרה: ספיץ כמו הנקס מגזר,דלעת ובטטה למשל (4,3) / (קרן שמש)
08/11/2006 16:09.31
פתרון: מרקכתומ (נלו)
08/11/2006 16:10.05

הגדרה: ודי הלב שלי בין האלפים כאן בינינו (4,4) / (קרן שמש)
08/11/2006 16:39.11
פתרון: אודילביא (doron52)
08/11/2006 16:39.34

הגדרה: זמן עוני בנלו שהסכים לבקשתו(קיצ) (2,4) / (קרן שמש)
08/11/2006 16:46.21
פתרון: נעתרלו (licht49)
08/11/2006 16:47.04

הגדרה: עכשיו שמיעה בפנים ספר תורה וגרמה הרס רב(קיצ) (4,4) / (קרן שמש)
08/11/2006 17:07.47
פתרון: עשתהשמות (licht49)
08/11/2006 17:09.09

הגדרה: יישוב ערבי חיפש מתנה,הצחקתני (6) / (קרן שמש)
08/11/2006 17:15.07
פתרון: תרשיחה (כלפו בוארון)
08/11/2006 17:15.45

הגדרה: בועל בלי סוף 25 אחוז ממחלפות גרנט וזה אכפת לו מאד (8,4) / (קרן שמש)
08/11/2006 17:30.42
פתרון: בוערבעצמותיו (mitos mitos)
08/11/2006 17:31.36

הגדרה: נצחון לשביעית כשהוא מתקן חורים(רת) (5) / (קרן שמש)
08/11/2006 17:39.46
פתרון: מטליא (oriori)
08/11/2006 17:40.03

הגדרה: שרוט מבולבל רטוב והם שבורים לרסיסים(צ) (7) / (קרן שמש)
08/11/2006 17:43.09
פתרון: מרוטשימ (אתי גיל)
08/11/2006 17:43.36

הגדרה: הפירות האלו הם סמון בקציר (9) / (קרן שמש)
08/11/2006 17:58.27
פתרון: אפרסמונימ (oriori)
08/11/2006 18:00.12

הגדרה: בתיק בית ספר ללא סוף אבי אבי הוא שחקן (5,3) / (קרן שמש)
06/01/2008 17:26.52
פתרון: בילקוסבי (מיכאל רותם)
06/01/2008 17:28.48

הגדרה: הורתנו תחצוב דרך התשיעית כמו ציור למשל (6,5) / (קרן שמש)
06/01/2008 17:49.33
פתרון: אמנותפלסטית (קוביגו)
06/01/2008 17:50.53

הגדרה: אלי מתבלבל באחיות הזמרות ומספר סיפורים (4,4) / (קרן שמש)
06/01/2008 18:55.00
פתרון: יוסיאלפי (אבי שקדי)
06/01/2008 18:55.25

הגדרה: דורס קוף באתר לפני עושות פעולה חקלאית לעדכון שוטף(קיצ) (5,4) / (קרן שמש)
06/01/2008 19:05.18
פתרון: מבזקחדשות (רענן)
06/01/2008 19:10.01

הגדרה: חוזר במוריד במשקל ואחרונה כשלא יודעת מי היא בכלל (4,4) / (קרן שמש)
06/01/2008 19:22.25
פתרון: משברזהות (מיכאל רותם)
06/01/2008 19:25.41

הגדרה: מחדיר ארס כאן בפנים כשמשמיץ ומלכלך עליו(קיצ) (5) / (קרן שמש)
06/01/2008 20:12.35
פתרון: מכפיש ( שלומית)
06/01/2008 20:14.23

הגדרה: טוב בגברים שנשיהם מתו שהם יסודות(ל,קיצ)(מאצילית) (7) / (קרן שמש)
06/01/2008 20:51.01
פתרון: אלמנטימ (מאי)
06/01/2008 20:51.24

הגדרה: חושק בה מאד לפניה על בלוקיה(ס) (4,4) / (קרן שמש)
06/01/2008 21:12.09
פתרון: דלוקעליה ( שלומית)
06/01/2008 21:12.26

הגדרה: השף אסף טוב עצים למדורה בחפיר(קיצ) (7) / (קרן שמש)
06/01/2008 21:12.52
פתרון: בוקששטר (גון דו)
06/01/2008 21:14.32


עמוד 1 מתוך 1
קפוץ לעמוד: 1

מוח.נט