מחידודי רמי פבון

סה''כ 20 הגדרות

עמוד 1 מתוך 1
קפוץ לעמוד: 1

הגדרה: ליד החרמון אפשר למצוא פייפר קארי (בקר!) (5,2) / (רמי פבון)
03/04/2007 10:48.09
פתרון: מישלגימ (עמית1)
03/04/2007 10:52.11

הגדרה: לפני הפסח הוא מכוער משהו וגם תמים (4,5) / (רמי פבון)
03/04/2007 10:54.18
פתרון: מגעילכלימ (עמית1)
03/04/2007 10:54.55

הגדרה: מה שהרים למשל מבעל חיים שחשף שיניים (7) / (רמי פבון)
03/04/2007 10:55.44
פתרון: מתנשאימ (דפנה הנדירה)
03/04/2007 10:56.22

הגדרה: סופר ואותיות של בעלי מקצוע (7) / (רמי פבון)
03/04/2007 11:03.24
פתרון: מנופאימ (דפנה הנדירה)
03/04/2007 11:04.02

הגדרה: כשנפשה יצאה למושב בגליל (5) / (רמי פבון)
03/04/2007 11:16.53
פתרון: נכספה (דפנה הנדירה)
03/04/2007 11:17.37

הגדרה: אבא עשיר ושיכון בתל אביב (6,3) / (רמי פבון)
03/04/2007 11:36.37
פתרון: אבנגבירול (יעקב מלכה)
03/04/2007 11:37.05

הגדרה: זה עובד משוחרר כשהורו לך על בדיקת חמץ למשל (5,4) / (רמי פבון)
03/04/2007 11:43.49
פתרון: חפשיבנרות (stroke)
03/04/2007 11:45.50

הגדרה: מה שאני חושב על דוס עצבני (5,2) / (רמי פבון)
03/04/2007 11:56.28
פתרון: זועמדתי (דפנה הנדירה)
03/04/2007 11:57.05

הגדרה: מייצגות חצי מליון למשל, חוץ ממנו שעזר באי (5,2) / (רמי פבון)
03/04/2007 12:01.36
פתרון: ששספרות (תומר אדלשטיין)
03/04/2007 12:02.27

הגדרה: היא לא שלמה על מה ששלמה בנה (5) / (רמי פבון)
03/04/2007 12:07.18
פתרון: נשברה (יעקב מלכה)
03/04/2007 12:07.50

הגדרה: רק לגוגל יש כזה כסא (6) / (רמי פבון)
03/04/2007 12:09.25
פתרון: לאליהו (דפנה הנדירה)
03/04/2007 12:09.40

הגדרה: ממש בכניסה לירושלים אולי אפשר למצוא שם שיבה הקיץ (4,5) / (רמי פבון)
03/04/2007 12:29.22
פתרון: בשעריהעיר (דפנה הנדירה)
03/04/2007 12:29.44

הגדרה: במזל זה עמלה על חלוקה (מנשמתי) (3,6,3) / (רמי פבון)
03/04/2007 12:34.43
פתרון: בגדהעבודהשלה (דפנה הנדירה)
03/04/2007 12:38.22

הגדרה: באופן ספונטני היא טוענת שחזרת לשדה (5,2) / (רמי פבון)
03/04/2007 12:56.33
פתרון: לאחושבת (תומר אדלשטיין)
03/04/2007 12:57.01

הגדרה: כן אפשר לקנות לפי זה את השומר הזה (5,4) / (רמי פבון)
03/04/2007 13:07.35
פתרון: בשערהבסיס (דפנה הנדירה)
03/04/2007 13:07.57

הגדרה: זו שהיא החליפה לא עושה כלום לפני שהיא שותה משהו (6) / (רמי פבון)
03/04/2007 13:17.58
פתרון: קודמתה (רונ ן)
03/04/2007 13:19.01

הגדרה: סופר שאין זמן , אז היא הולכת (בקר!) (5) / (רמי פבון)
16/07/2005 10:07.29
פתרון: פוסעת (מיכאל רותם)
16/07/2005 10:08.08

הגדרה: רצה לצאת לים נגוע(מ) (היי מתוק!) (4,4) / (רמי פבון)
16/07/2005 10:16.54
פתרון: הרימעוגנ (מיכאל רותם)
16/07/2005 10:17.21

הגדרה: אכנס לסגן ופרס לטרור למשל (3,4) / (רמי פבון)
16/07/2005 11:02.46
פתרון: אסורלתת (אשר קלוש)
16/07/2005 11:04.39

הגדרה: קונים ביום שישי קורות כשרוצים שלא יסתירו (4,4) / (רמי פבון)
16/07/2005 11:14.23
פתרון: חלותלשבת (אשר קלוש)
16/07/2005 11:14.37


עמוד 1 מתוך 1
קפוץ לעמוד: 1

מוח.נט